Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ

 

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: Χ ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δραστηριότητα: Τεχνική Εταιρεία

Διεύθυνση: Ι. Δραγάτση 2

Τ.Κ.: 18535

Πόλη: Πειραιάς

Τηλέφωνο: 2104178190

ΑΦΜ: 998537463

ΔΟΥ: ΦΑΕ Πειραιά

 

Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικές Καταστάσεις 2020 της εταιρείας Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ Οικονομικές Καταστάσεις 2020

Οικονομικές Καταστάσεις 2019 της εταιρείας Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ Οικονομικές Καταστάσεις 2019

Οικονομικές Καταστάσεις 2018 της εταιρείας Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ Οικονομικές Καταστάσεις 2018

Οικονομικές Καταστάσεις 2016 της εταιρείας Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ Οικονομικές Καταστάσεις 2016

Οικονομικές Καταστάσεις 2015 της εταιρείας Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ Οικονομικές Καταστάσεις 2015

Πρόσκληση 2015 της εταιρείας Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ Πρόσκληση 2015

Ισολογισμός 2014 της εταιρείας Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013 της εταιρείας Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ Ισολογισμός 2013